เลห์ ลาดัก 9 วัน 8 คืน

แพคเกจ เลห์ ลาดักห์ เทือกเขาหิมาลัย อินเดีย

9 วัน 8 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ออกเดินทางตั้งแต่ ท่าน ขึ้นไป

-          ชมธิเบตน้อยแห่งอินเดีย

-          ตระการตากับความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาหิมาลัย

-          ผ่านถนน ณ จุดที่สูงที่สุดในโลก

-          หุบเขาธรรมชาติ นูบร้า วัลเล่ย์

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ กรุงเทพฯ – เดลี

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย  พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทพร้อมป้ายต้อนรับท่าน และพาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค้างคืน ณ เมือง เดลี (1)

 

วันที่ เดลี – เลห์ – เจดีย์สันติภาพ – พระราชวังเลห์

ออกเดินทางสู่สนามบินเดลี เพื่อต่อเครื่องสู่เมือง เลห์ เมืองหลวงของแคว้น ลาดักห์ เมืองแห่งธรรมชาติ ณ ความสูง 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โดยช่วงเช้านี้อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงบ่ายนำท่านนั่งรถสู่เจดีย์สันติภาพ Shanti Stupa และพระราชวังเลห์ Leh Palace ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นจัตุรัสกลางเมืองเลห์ได้อย่างสวยงาม จากนั้นพาท่านเดินชมตลาดพื้นเมือง ณ จัตุรัสด้านล่าง

ค้างคืน ณ เมือง เลห์ (2)

 

       วันที่   เลห์ – วัดทิกเซ่ – พระราชวังเช  พระราชวังสต๊อค

นำท่านนั่งรถสู่ วัดทิกเซ่ Thiksey Monastery สัญลักษณ์ของทิเบตน้อยของเมืองเลห์ วัดที่สวยงามตั้งอยู่ตามไหล่เขาและเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย์ที่สูงเท่าอาคารสองชั้น จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเช Shey Palace ที่ตั้งอยู่ไม่ไกล ในอดีตเคยเป็นพระราชวังสมัยเมืองเชเคยเป็นเมืองหลวงของลาดักห์  ก่อนที่จะย้ายมาสู่เมืองเลห์ เป็นที่ประดิษฐานพระศากยมุนีองค์ใหญ่ จากนั้นชม พระราชวังสต็อค Stok Palace พระราชวังเดิมของราชสกุลนัมเกลแห่งลาดักห์อายุกว่า 200 ปีก่อนที่อาณาจักรลาดักห์จะเสื่อมอำนาจลง ภายในมีความสูงถึง 4 ชั้นมีห้องต่างๆมากกว่า 77 ห้อง โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบางส่วนในฐานะพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน

ค้างคืน ณ เมือง เลห์ (3)

 

          วันที่ 4 หมู่บ้านแชม วัลเลย์ – วัดอัลชิ – วัดลามะยูรู – วัดบาสโก

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางสู่หนึ่งในหมู่บ้านที่สำคัญของเลห์ หมู่บ้านแชม วัลเลย์ Sham Valley นำท่านเยี่ยมชมหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเลห์ วัดอัลชิ Alchi Gompa สร้างมาตั้งแต่ 1000 ปีก่อนเพื่อเป็นที่รักษาคำสอนของพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่เลห์ จากนั้นชม วัดลามะยูรู Lamayuru ตั้งอยู่บนยอดเขาหินทราย ทำให้ทัศนียภาพโดยรอบเป็นดังดวงจันทร์ จึงมีชื่อเรียกว่า Moon Land ที่สวยงามแปลกตา ขากลับสู่เลห์ นำท่านแวะชม วัดบาสโก หรือ พระราชวังบาสโก Basgo Palace วัดที่สร้างจากหินทราย ตั้งอยู่บนเนินผามีเพียงเส้นทางเล็กๆมุ่งสู่บนวัดเป็นวัดที่ขึ้นเป็นวัดมรดกโลกแต่กำลังจะเสื่อมสลายตามกาลเวลาและธรรมชาติ

ค้างคืน ณ เมือง เลห์ (4) 

 

          วันที่ นูบร้า วัลเลย์ – ถนนที่สูงที่สุดในโลก – วัดแห่งเมืองดิสกิต – แคมป์ทะเลทราย ฮุนดร้า

นำทุกท่านเดินทางผ่านถนนที่อยู่สูงที่สุดของโลกมุ่งหน้าสู่ นูบร้า วัลเลย์ Nubra Valley นำทุกท่านแวะชม วัดดิสกิต Diskit Monastery วัดเก่าแก่อายุ 515 ปี สร้างในแบบพุทธินิกายมหายานตามแบบทิเบต มีรูปปั้นพระศรีอาริย์องใหญ่ที่ด้านล่างมองเห็นวิวที่สวยงามของหมู่บ้านนูบร้า วัลเลย์ จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่เต้นท์ ที่พักใน ทะเลทรายฮุนดร้า Hunder Sand Dunes โดยท่านสามารถเลือก ขี่อูฐ Camel Safari (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สองโหนกชมวิวทะเลทรายอันสวยงามตามอัธยาศัย

ค้างคืน ณ เต้นท์ที่พัก  (5)

 

วันที่ นูบร้า – ทะเลสาบแปงกอง

หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านมุ่งหน้าผ่านหมู่บ้านชย็อก ที่ซึ่งมีแม่น้ำชย็อกไหลผ่าน โดยโดยบริเวณนี้จะมีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองเลห์ ทำให้สามารถปลูผลไม้ได้หลายชนิด นำท่านเดินทางชม ทะเลสาบแปงกอง Pangong Lake ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 4,320 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยน้ำแห่งนี้มีสีสันที่สวยงามมายโดยจะเปลี่ยนสีไปตามมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์

ค้างคืน ณ เต้นท์ที่พักริมทะเลสาบ (6)

 

วันที่ แปงกอง – อิสระพักผ่อน

อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค้างคืน ณ เต้นท์ที่พักริมทะเลสาบ (7)

 

วันที่ 8 แปงกอง – วัดเฮมิส – เลห์

นำท่านเดินทางกลับสูงเมืองเลห์ แวะชม วัดเฮมิส Hemis Monastery  วัดที่สำคัญสำหรับด้าน

การศึกษาพระพุทธศาสนาในเลห์ ก่อตั้งโดยลามะ ในปี ค.ส. 1630 โดยมีชื่อเล่นว่าวัดลับแล เนื่องจากตั้งอยู่ในหุบเขาลึก มองไม่เห็นจากภายนอกนั่นเอง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเลห์ อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกลับเป็นของฝาก ณ ตลาดท้องถิ่น ก่อนนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค้างคืน ณ เมือง เลห์ (8)

 

วันที่ เลห์ – สนามบิน

          นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เลห์เพื่อนั่งเครื่องต่อสู่สนามบินกรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

ราคาปกติ
฿20,900
ราคาขาย
฿18,500
จำนวน:
Visitors: 7,625