โปรโมชั่น

Europe
ไม่ว่าจะเดิทาง  กี่ประเทศ 
              New 330 บาทต่อวัน ปริมาณอิเตอร์เ Unlimited !!
                          160 บาทต่อวั ปริมาณอิเตอร์ต 500 MB ต่อวั
                          230 บาทต่อวั ปริมาณอิเตอร์เต 1 GB ต่อวั
                          250 บาทต่อวั ปริมาณอิเตอร์เต 8 GB ต่อทริป
 
 
         แจ้งอัพเดทประเทศที่ให้บริการ 『อินเตอร์เน็ต Unlimited ไม่ลดสปีด』
ญี่ปุ่ ไต้หวัน เกาหลี เวียดม ฟิลิปปิส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน อเมริกา แคนาดา 
 
Asia

ญี่ปุ่           
 100 บาทต่อวั                     Unlimited
ไต้หวั         ลดเหลือ 130 บาทต่อวั        Unlimited
เกาหลี          ลดเหลือ 130 บาทต่อวั        Unlimited
เวียดาม      ลดเหลือ 130 บาทต่อวั        Unlimited
ลาว              ลดเหลือ 130 บาทต่อวั        1 GB/Day
พม่า             ลดเหลือ 130 บาทต่อวั        5 GB/Trip
 กัมพูชา         ลดเหลือ 130 บาทต่อวั        1 GB/Day  
  ฮ่องกง          ลดเหลือ 130 บาทต่อวั        2 GB/Day   
     มาเก๋า           ลดเหลือ  130 บาทต่อวั       2 GB/Day     
มาเลเซีย       ลดเหลือ 130 บาทต่อวั        Unlimited
ฟิลิปปิส์      ลดเหลือ 130 บาทต่อวั        Unlimited
 สิงคโปร์        ลดเหลือ 180 บาทต่อวั        
Unlimited  
   อินโดนีเซีย    ลดเหลือ 180 บาทต่อวั       Unlimited    
จี                ลดเหลือ 180 บาทต่อวั       Unlimited 
อเมริกา      ลดเหลือ 250 บาท ต่อวั         Unlimited   
แคนาดา     ลดเหลือ  250 บาท ต่อวั        
Unlimited 
 
SimCard  
 
  Japan               เริ่มต้นที่ 239 บาท ต่อ Sim   
Korea 
              เริ่มต้นที่ 219 บาท ต่อ Sim
  Taiwan              เริ่มต้นที่ 319 บาท ต่อ Sim   

   Hongkong         เริ่มต้นที่ 209 บาท ต่อ Sim    
Macau              เริ่มต้นที่ 209 บาท ต่อ Sim  
   China                เริ่มต้นที่ 459บาท ต่อ Sim      
  Singapore         เริ่มต้นที่ 479บาท ต่อ Sim     

   Malaysia           เริ่มต้นที่ 479บาท ต่อ Sim      
New Zealand     เริ่มต้นที่ 559บาท ต่อ Sim  
  Australia            เริ่มต้นที่ 559บาท ต่อ Sim    
                                  USA                  เริ่มต้นที่ 559บาท ต่อ Sim                                   
Canada          เริ่มต้นที่ 559บาท ต่อ Sim  
   Europe              เริ่มต้นที่ 429 บาท ต่อ Sim     
 
 
ระยะเวลา

 

ช่วงเวลาสมัครใช้บริการ : จองราคาพิเศษนี้ได้ก่อนหมดเขต 31 กรกฏาคม 2019 นี้
ช่วงเวลาเดิทาง : ตั้งแต่วัี้- จนถึงสิ้นปี
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร  02 045 9597 
Visitors: 18,860